Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

l.p.NazwiskoImięLiczba akcjiLiczba głosów[%] akcji[%] głosów

1

Łącki

Bogusław

1 059 389

2 029 770

20

23,34

2

Busłowski

Jerzy

518 563

1 037 126

9,8

11,93

3

Proskień

Marcin

518 563

1 037 126

9,8

11,93

4

Skorulski

Jarosław

343 997

687 994

6,5

7,91

5

Aleksiejuk

Mikołaj

287 520

575 040

5,43

6,61

6

Krukowski

Piotr

277 252

554 504

5,24

6,38

7

Pozostali

2 290 555

2 774 691

43,23

31,9

Stan na dzień 23.03.2023 rok

 

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 529 683,90 zł

Dzieli się on na 5 296 839 akcji, w tym:

  • 3 399 412 akcji imiennych uprzywilejowanych
  • 1 897 427 akcji zdematerializowanych (notowanych)

 


Akcje imienne uprzywilejowane serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419