Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

RAPORT SKONSOLIDOWANY za 2018 ROK 

 
07-05-2019 11:59:39 | Roczny | EBI | 4/2019
 
Zarząd spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2018 rok, wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1.2; 2 Załącznika numer 3 do Regulaminu Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
ZAŁĄCZNIKI:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419