Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 1/2011

Data sporządzenia: 26-01-2011

Spółka: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

 

RAPORT ROCZNY 2010

 

Zarząd spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku przekazuje niniejszym raport roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1.2 Załącznika numer 3 do Regulaminu Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 
Załączniki:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419