Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu

Raport kwartalny

numer

12/2011

data dodania

2011-08-16 11:48:02

spółka

APS

 

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2011

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za II kwartał 2011 r.
W załączeniu: raport za II kwartał 2011; bilans aktywa na dzień 30.06.2011, bilans pasywa na dzień 30.06.2011, rachunek zysków i strat za II kwartał 2011.Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 
ZAŁĄCZNIKI:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419