Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport półroczny
numer 13/2010
data dodania 2010-08-16 10:09:02
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

 

RAPORT ZA 2 KWARTAŁ 2010

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za II kwartał 2010 r.
W załączeniu: raport za II kwartał; bilans aktywa na dzień 30.06.2010, bilans pasywa na dzień 30.06.2010, rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 - 30.06.2010.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419