Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu: Raport kwartalny

numer 6/2011

data dodania 2011-05-16 12:23:47

spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

 

RAPORT za I kwartał 2011

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za I kwartał 2011 r.

W załączeniu: raport za I kwartał 2011; bilans aktywa na dzień 31.03.2011, bilans pasywa na dzień 31.03.2011, rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011 - 31.03.2011.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 
Załaczniki:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419