Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu

Raport kwartalny

numer

17/2011

data dodania

2011-11-14 09:17:33

spółka

APS

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2011

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za III kwartał 2011 r.
W załączeniu: raport za III kwartał 2011; bilans aktywa na dzień 30.09.2011, bilans pasywa na dzień 30.09.2011, rachunek zysków i strat za III kwartał 2011.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

ZAŁĄCZNIKI:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419