Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport kwartalny
numer 3/2012
data dodania 2012-02-14 08:21:10
spółka APS

 
RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za IV kwartał 2011 r.
W załączeniu:

  • raport za IV kwartał 2011
  • bilans aktywa na dzień 31.12.2011
  • bilans pasywa na dzień 31.12.2011
  • rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011-31.12. 2011


Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

ZAŁĄCZNIKI:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419