Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport kwartalny
numer 8/2012
data dodania 2012-05-15 10:59:11
spółka APS

 

RAPORT ZA 1 KWARTAŁ 2012

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za I kwartał 2012 r.W załączeniu: raport za I kwartał 2012; bilans aktywa na dzień 31.03.2012, bilans pasywa na dzień 31.03.2012, rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 - 31.03.2012.Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Załczniki:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419