Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

 

typ raportu Raport kwartalny
numer 9/2012
data dodania 2012-08-09 08:52:52
spółka APS

 

RAPORT ZA 2 KWARTAŁ 2012

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za II kwartał 2012 r.

W załączeniu: raport za II kwartał 2012; bilans aktywa na dzień 30.06.2012, bilans pasywa na dzień 30.06.2012,  rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 - 30.06.2012.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 
ZAŁĄCZNIKI:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419