Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport kwartalny
numer 2/2013
data dodania 2013-02-12 10:19:29
spółka APS

 

RAPORT za 4 kwartał 2012

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za IV kwartał 2012 r.

W załączeniu:
raport za 4 kwartał 2012;
bilans aktywa na dzień 31.12.2012,
bilans pasywa na dzień 31.12.2012,
rachunek zysków i strat za 4 kwartał 2012.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 
ZAŁĄCZNIKI:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419