Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport kwartalny
numer 10/2013
data dodania 2013-08-14 08:00:07
spółka APS

 

RAPORT za 2 kwartał 2013

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za 2 kwartał 2013 r.
W załączeniu: raport za 2 kwartał 2013; bilans aktywa na dzień 30.06.2013, bilans pasywa na dzień 30.06.2013, rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 - 30.06.2013.
Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 
ZAŁĄCZNIKI:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419