Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport Quarterly
numer 9/2015
data dodania 2015-05-15 08:11:43
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

 

Korekta Bilansu Pasywa z raportu za 1 kwartał 2015

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje korektę Bilansu Pasywa z raportu za 1 kwartał 2015 r.
Na wniosek analityków raportów giełdowych korygujemy Bilans Pasywa z raportu za 1 kwartał 2015. Korekta dotyczy rozdzielnego zaprezentowania zysku z lat ubiegłych (AVII) i zysku bieżącego (AVIII), pozycje te w opublikowanym w dniu 14.05.2015 raporcie 8/2015 zostały zaprezentowane w postaci sumy (AVIII). 
Dbając o większą czytelność sprawozdania publikujemy korektę - plik w załączeniu.
Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

ZAŁACZNIKI:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419