Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport Quarterly
numer 15/2015
data dodania 2015-11-24 11:02:01
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

 

KOREKTA RAPORTU ZA 3 KWARTAŁ 2015

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje korektę raportu za 3 kwartał 2015 r. Korekta wynika z wykazania jednej z umów długoterminowych, jako zakończonej na dzień 30.09.2015r. Decyzja ta, wynikająca z uzgodnień dokonanych po prezentacji raportu za 3 kwartał, spowodowała zmniejszenie kwoty podatku odroczonego i w związku z tym wzrost zysku netto. W załączeniu treść skorygowanego raportu za 3 kwartał 2015.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

ZAŁĄCZNIKI:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419