Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.więcej


GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.więcej


STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych istnieje od 1993 roku. Oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich.więcej


STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Stowarzyszenie podejmuje szereg działań mających na celu ochronę i pomoc inwestorom, między innymi interwencje w instytucjach rynku kapitałowego, organach władzy oraz w mediach w imieniu i w interesie inwestorów.więcej

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419