Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

KARIERA

"Wygraj staż" - Konkurs na najlepszą pracę dyplomową


Firma APS SA zaprasza studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków technicznych. do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową.
 
Głównym celem konkursu jest ułatwienie studentom rozpoczęcia kariery zawodowej, związanej z automatyzacją i robotyzacją.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace związane z obszarem działalności firmy APS, tj. dotyczące:

 • automatyki przemysłowej,
 • technik mikroprocesorowych,
 • systemów nadzoru, wizualizacji, diagnostyki,
 • systemów napędowych,
 • układów zasilania, zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych,
 • robotyzacji procesów przemysłowych.

Głównymi kryteriami oceny prac dyplomowych są:

 • stopień samodzielności autora,
 • powiązanie pracy z faktycznymi potrzebami przemysłu,
 • możliwość zastosowania rozwiązań w praktyce,
 • innowacyjność i oryginalność rozwiązań,
 • poziom techniczny i estetyczny wykonania pracy.

 

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w okresie od 01.01.2019 r. do 12.10.2020 roku.

Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub promotorów prac do dnia 16.10.2020 roku na adres

Do pracy należy dołączyć CV.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 28 października 2020 roku na stronie www.aps.pl.

 

Główną nagrodą jest 3-miesięczny płatny staż w Naszej firmie.

Wygrana w konkursie może stać się przepustką do stałej pracy w APS, ponieważ osoba, która sprawdzi się na stażu, może liczyć na etat w firmie.

W tym roku dodatkowym bonusem jest nagroda w wysokości 3000 zł dla Promotora oraz Katedry, w której pracę zrealizował laureat konkursu.

Nagroda pieniężna będzie przeznaczona na realizację kolejnych prac dyplomowych lub na działalność studenckich kół naukowych. W ramach przyznanej nagrody będzie można, sukcesywnie lub jednorazowo, dokonać zamówienia produktów w sklepie firmowym APS, zgodnie z listą potrzeb zgłoszoną przez Promotora pracy oraz Katedrę.

Bardzo serdecznie zachęcamy zarówno studentów, jak i Promotorów, do uczestnictwa w naszym konkursie.

 

ZAŁĄCZNIKI:


ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419