Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DOTACJE UNIJNE

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem pt.: „Rozwój potencjału innowacji firmy APS SA poprzez inwestycje" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 958 923,56 PLN, w tym: kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 815 085,01 PLN, kwota dofinansowania z budżetu państwa 143 838,55 PLN.

Inwestycja polegała na: rozbudowie siedziby i wyposażeniu działu projektowego, działu montażowego oraz laboratorium badań funkcjonalnych.

Realizacja projektu umożliwiła wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu – rozdzielnice elektryczne dużej mocy oraz nowej usługi – badania funkcjonalne systemów.

na_strone_tablica

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419