Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DOTACJE UNIJNE

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem pt.: "Wdrożenie systemów B2B w firmie APS S.A. do obsługi procesu realizacji zamówienia i nadzoru serwisowego" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Projekt zakłada wdrożenie 2 systemów B2B: system do elektronicznego obiegu dokumentów oraz zarządzania przepływami pracy (Workflow) oraz system Forte stanowiący bazę transakcyjną nowego systemu informatycznego.

Oba te systemy obejmą 2 procesy biznesowe:

  • proces realizacji zamówienia handlowego
  • proces nadzoru serwisowego nad instalacją (usługa w modelu SaaS skierowana do klientów).

W wyniku realizacji projektu zostanie uruchomiona nowa usługa w formule SaaS: proces nadzoru serwisowego nad instalacją wykonaną przez APS.

 

na_strone_www

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419