Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DOTACJE UNIJNE

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.
 
Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 246 450,51 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 51/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.
 
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
 
 
na www Covid
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419