Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

OFERTA

Projekty wykonawcze w zakresie instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych:

   • dystrybucja mocy, obwody siłowe, linie kablowe
   • instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe
   • układy zasilania gwarantowanego
   • układy pomiarowo-rozliczeniowe
   • instalacje elektryczne w domkach jednorodzinnych (w tym instalacje inteligentne, certyfikaty energetyczne)

 

Projekty wykonawcze w zakresie automatyki przemysłowej:

   • obwody sterownicze
   • obwody AKPiA, systemy DCS
   • algorytmy sterowania

 

Projekty wykonawcze w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych:

   • stacje transformatorowe, rozdzielnie sieciowe (dobór zabezpieczeń, systemy telemechaniki)
   • energia odnawialna (elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, biogazownie)

 

Projekty wykonawcze w zakresie automatyki budynkowej:

   • systemy BMS, inteligentny dom

 

Projekty budowlane (w tym uzyskiwanie pozwoleń na budowę, uzgodnień wielobranżowych, zatwierdzeń ZUD, CLDT) w zakresie kompleksowej dokumentacji elektrycznej, elektroenergetycznej, AKPiA, budowlanej, sanitarnej, technologicznej.

 
USŁUGI DODATKOWE:
   • digitalizacja projektów, dokumentacji technicznych
   • opracowywanie kosztorysów, przedmiarów robót
   • opracowywanie specyfikacji technicznych
   • opracowywanie koncepcji i harmonogramów inwestycji
   • prowadzenie nadzorów autorskich
 
PRZYKŁADOWE REALIZACJE:
   • Projekty AKPiA i elektryczne ciepłowni , kotłowni , kotłów parowych i wodnych m.in.. WR 10,12,25 , WRp 12,24 OR16,32
   • Projekty AKPiA i elektryczne elektrociepłowni -kotłów parowych m.in. OP 140 , OP 230 ,
   • Projekty AKPiA i elektryczne elektrociepłowni – turbozespołów,
   • Projekty AKPiA , elektryczne oraz systemów sterowania i nadzoru nad pracą bloków ciepłowniczych np. BC 50,
   • Projekty AKPiA i elektryczne obiektów pozablokowych ciepłowni i elektrociepłowni m.in. układów odpopielania , odżużlania , nawęglania , stacji uzdatniania wody , przepompowni ,
   • Projekty systemów monitoringu parametrów technologicznych przepompowni wody i ścieków,
   • Projekty modernizacji i przebudowy rozdzielni elektrycznych 6 kV,
   • Projekty modernizacji i przebudowy rozdzielni elektrycznych 15 kV,
   • Projekty rozdzielni elektrycznych n/n na osprzęcie różnych firm ,
   • Projekty układów zabezpieczeń i telemechaniki rozdzielni i stacji s/n i w/n ,
   • Projekty AKPiA , elektryczne i systemów nadzoru i sterowania nad pracą oczyszczalni ścieków wykonywanych w różnych technologiach,
   • Projekty układów pomiarowych rozliczeniowych ścieków lokalnych i ze zdalnym przekazem,
   • Projekty systemów SCADA i klasy DCS ciepłowni , elektrociepłowni , obiektów pomocniczych , oczyszczalni ścieków , instalacji technologicznych w różnych branżach ,
   • Projekty monitoringów emisji spalin ,
   • Projekty monitoringów zużycia mediów w zakładach przemysłowych,
   • Projekty układów klimatyzacji i wentylacji ,
   • Projekty zasilania gwarantowanego,
   • Koncepcje modernizacji i przebudowy instalacji technologicznych w różnych branżach.

 

ULOTKA INFORMACYJNA:

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419