Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

OFERTA

ZAKRES USŁUG:

 

• gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe w zakresie układów automatyki.

• outsourcing utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych

• sprawdzenia kontrolne układów automatyki (falowniki, zawory, klapy, itp.)

• sprawdzenia zabezpieczeń rozdzielni elektrycznych 0,4kV , 6kV, 15kV, 110kV 

• sprawdzenia zabezpieczeń technologicznych kotłów, turbin.

• sprawdzenia i kalibracje urządzeń pomiarowych:

    ₋ poziomy: radarowe, ultradźwiękowe, hydrostatyczne, wibracyjne itp.

    ₋ ciśnienia: przetworniki analogowe, presostaty, manometry, sygnalizatory itp.

    ₋ przepływy: ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, zwężkowe, termiczne, ciśnieniowe 

    ₋ temperatury: czujniki rezystancyjne i termoparowe, przetworniki temperatur, 

    ₋ analizatory spalin, przegląd 

    ₋ pomiary przepływu metodą bezinwazyjną

• świadectwa wzorcowania multimetrów, mierników, elektrycznych, mierników pętli zwarcia, rezystancji itp.

• wykonywanie pomiarów specjalnych na turbozespołach, pompach, wentylatorach i silnikach

• nadzór nad aparaturą u klientów zewnętrznych.  

 

Zapytania prosimy kierować na adres:

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419